Insta Mountain Trip

Истината е, че през Горно Василашко езеро пътека не минава. Не знаеш ли, че го има и къде да го откриеш, няма да го видиш. Маркираната пътека тръгва от х. Демяница, минава през Долно Василашко езеро и продължава към х. Вихрен. А кътчето, където опънахме палатките е райско! Намаше жив човек на километри от нас, а нощта беше абсолютно тъмна и безкрайно уютна.

Submit a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *